Мета: зниження в підлітків рівня  тривожності до стану норми, ознайомлення класних керівників з показниками тривожності, надання рекомендацій як уникнути тривожності.
Завдання:
1. Зниження тривожності та скутості підлітків.
2. Формування в учнів віри у свої сили й можливості.
3. Розширення можливостей учнів, формування в них необхідних знань, умінь і навичок для підвищення результативності навчальної діяльності та зниження рівня тривожності.
4. Формування адекватної самооцінки в підлітків.
5. Формування розуміння мобілізуючої ролі певного рівня три¬вожності у вирішенні проблем і складних життєвих ситуацій.
6. Розвиток уміння контролювати рівень тривожності.
7. Підготовка викладачів і батьків до виконання ними завдань корекції.

    Рекомендації класним керівникам:

- підтримувати в учнів позитивне самосприйняття;

- забезпечувати ситуації з гарантованим успіхом;

- формувати правильне ставлення до результатів діяльності інших;

- навчати враховувати недосконалість людини і т.д.