Середа, 18.10.2017, 15:05
Вітаю Вас Гість | RSS

ДПТНЗ "Дубровицький професійний ліцей"

Статистика

Онлайн: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Запрошуємо на навчання

Відеофільм "Готуємо кваліфікованих робітників"

 

   


ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ
до Державного професійно-технічного навчального закладу
 «Дубровицький  професійний ліцей»


1. Загальна частина   
1.1. До Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей», який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.3. Прийом  до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей»  здійснюється  для  підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований  робітник» за відповідною професією.
1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна  комісія
2.1. Прийом до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» здійснює  приймальна  комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію  директор  Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» Лосік Михайло Вікторович, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з відділом професійно-технічної та вищої освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4.  Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до  професійно-технічного навчального закладу  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди й обумовлюють:
 - перелік професій  згідно з отриманою ліцензією:
на основі базової загальної середньої освіти:
1.    7124 Столяр будівельний – кваліфікація: ІІ, ІІІ, ІV розряди;
7123 Тесляр – кваліфікація: ІІ розряди.
Ліцензований обсяг - 30 чол. з терміном навчання 3  роки. Форма навчання – денна.
Обмеження з професій за віком та медичними показниками:
«Столяр будівельний» -  вік після закінчення терміну навчання - не менше 18 років, медичні обмеження;
«Тесляр» - вік після закінчення терміну навчання - не  менше 16 років, медичні обмеження.
2.    7514 Опоряджувальник будівельний ІІІ, ІV розряди;
Ліцензований обсяг - 30 чол. з терміном навчання 3  роки. Форма навчання – денна.
Обмеження з професій за віком та медичними показниками:
«Опоряджувальник будівельний» -  вік після закінчення терміну навчання - не менше 18 років, медичні обмеження;
3.    7122 Муляр – кваліфікація: ІІ, ІІІ, ІV розряди;
7122 Пічник – кваліфікація: ІІ розряд;
7133 Штукатур – кваліфікація: ІІ, ІІІ розряди.
Ліцензований обсяг - 30 чол. з терміном навчання 3  роки. Форма навчання – денна.
Обмеження з професій за віком та медичними показниками:
«Муляр», «Штукатур», «Пічник» -  вік після закінчення терміну навчання - не менше 16 років, медичні обмеження.
    Загальний порядок зарахування на денну форму навчання за вищевказаними професіями проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтв про базову загальну середню освіту та результатами співбесіди. Порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал  за результатами співбесіди.
на основі повної загальної середньої освіти:
1.    7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій – кваліфікація: ІІІ, ІV розряди;
Ліцензований обсяг - 30 чол. з терміном навчання 1  рік. Форма      навчання – денна.
Обмеження з професій за віком та медичними показниками:
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» -  вік після закінчення терміну навчання - не менше 16 років, медичні обмеження.
2.    7212 Електрозварник ручного зварювання – кваліфікація: ІІ, ІІІ, ІV розряди;
7122 Муляр – кваліфікація: ІІ, ІІІ розряди.
Ліцензований обсяг - 30 чол. з терміном навчання 1,5  роки. Форма      навчання – денна.
Обмеження з професій за віком, статтю та медичними показниками:
«Електрозварник ручного зварювання» -  вік після закінчення терміну навчання - не менше 18 років, стать чоловіча,  медичні обмеження.
«Муляр» -  вік після закінчення терміну навчання - не менше 16 років,  медичні обмеження.
Загальний порядок зарахування на денну форму навчання за вищевказаними професіями проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу атестата про повну загальну середню освіту та результатами співбесіди. Порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал – зараховуються ті учні, які пройшли додаткову співбесіду за профілем навчання. Оскарження результатів  зарахування проводиться у триденний термін після оголошення списків зарахованих осіб.
Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 9:00-17:00, вихідні дні субота, неділя.
Всі учні при потребі забезпечуються гуртожитком, проживання безкоштовне.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів: початок – 29 травня 2017 року, закінчення – 25 серпня 2017 року. 

3.    Документи  для  вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ направлення з даного підприємства, установи, організації. 


4. Умови  прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу  «Дубровицький професійний ліцей».
4.1. Прийом до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за результатами співбесіди;
за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування на навчання.
5.1.  Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
особи, які вступають до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» за цільовим направленням на навчання.
5.3.  Не  пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до  зарахування на навчання до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» здійснюється наказом директора Лосіка Михайла Вікторовича.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення.
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Державний професійно-технічного навчальний заклад «Дубровицький професійний ліцей» може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» здійснює відділ професійно-технічної та вищої освіти  управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Ухвалено на засіданні педагогічної ради    
Державного професійно-технічного      
навчального закладу
«Дубровицький професійний ліцей»
протокол № 3
від «21»  листопада   2016 року

 

Друзі сайту
Пошук
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Степанюк Ірина © 2017